ČO CHCEME?:

Aby každý športový klub, športové združenie, umelecký spolok, záujmový krúžok, jednoducho všetci, ktorí sa snažia rozvíjať voľno-časové aktivity detí kdekoľvek v Slovenskej republike, ADOPTOVALI aspoň 1 DIEŤA zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

ČO JE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE:

Sú to deti z detských domovov, deti týraných matiek, deti zo sociálne slabších rodín a rôzne ďalšie formy znevýhodnenia, hlavne na základe materiálneho obmedzenia dotyčných detí.

 

FAKT BEZ PEŇAZÍ?:

Peniaze na tento projekt nepotrebujete. 1 ADOPTOVANÉ DIEŤA Vás bude stáť MINIMUM nákladov. My sme zobrali 4 DETI. Kúpili sme kimoná, chrániče. Keď deti pôjdu raz na súťaže, samozrejme že za nich budeme platiť štartovné a náklady s tým spojené. To všetko sa nám vracia v tom, že je u nich vidno neuveriteľný progres, pretože oni doteraz nemali ciele. Nemali ani rodičov. Rodičov im nedokážeme vrátiť. Ale dali sme im cieľ. Teraz chcú byť deti  karatisti. Makajú každý tréning naplno, deti trénujú aj samé v detskom domove. Život u nich dostal zmysel.  A my nepochybujeme, že karate im pomôže zmysel ich života pochopiť. Chceli ste niekedy pomôcť? Teraz máte možnosť.

 

PODMIENKY:

Dali sme si len 3 PODMIENKY – a to, že deti prejdú v detskom domove psychologicko – diagnostickým vyšetrením. Po jeho úspešnom absolvovaní, musia prejsť druhým krokom, a to našim testovaním – špecializované motorické testy. Keďže karate je náročná pohybová aktivita, hlavne čo sa týka flexibility a koordinácie, zamerali sme sa na deti v predškolskom a mladšom školskom veku. Po tomto výbere nasledovala posledná, tretia podmienka. A to logistika, presuny na tréning.

 

TO MÁM BYŤ ,, JA´´ TAXI PRE DETI, ČI ICH DRUHÁ MAMA ČO PO NICH VŠADE CHODIEVA?  NIE.

My sme dohodli presuny na tréning tak, že deti sprevádzajú vychovávatelia z detského domova, dobrovoľníci atď. . Práve v tomto období riešime s naším partnerom v tomto projekte SOCIÁLNYM PREŠOVOM možnosť oslovenia vybraných vysokých škôl, veď študentov sociálnych alebo pedagogických fakúlt tu máme dosť. Toto je práve tá oblasť, kde tieto školy môžu ukázať svoju angažovanosť, flexibilitu, kreativitu, opodstatnenie fungovania tohto študíjneho odboru. Oslovili sme taktiež vybraných predstaviteľov mesta PREŠOV, keďže aj tú sú pracovníci, ktorých vieme zapojiť do tejto činnosti. Logistika je základ. Je to jediná oblasť, kde tento projekt môže zlyhať. Ale nám to zatiaľ klape skvele. Všetci sú nadšení, máme všade otvorené dvere, tak sa nebojte ničoho, poďte do toho s nami a uvidíte, že aj keď zaklopete na dvere Vášmu primátorovi, či starostovi, pomôže Vám. 😀

 

SOM JA TEN, resp. SME MY TEN PRAVÝ KLUB PRE ADOPCIU DIEŤAŤA?

Každý je ten pravý. Aj Vy v Medzilaborciach čo hrajete na klavíri môžete dať šancu aspoň jednému dieťaťu zahrať si v živote svoju rolu, ak má na ňu talent. Aj vy v tanečnej škole v Bratislave môžete prijať aspoň jedno dieťa, nech skúsi, či má na to pretancovať sa životom s úsmevom. ŠACHISTI, FUTBALISTI, HÁDZANÁRI, BREAKDANCE TANEČNÍCI, MODELÁRI, MALIARI, SPEVÁCI, BALEŤÁCI, RÁDIOAMATÉRI, HOKEJISTI, VOLEJBALISTI, TENISTI, TEDA VY VŠETCI MÔŽETE JEDNÉMU DIEŤAŤU DAŤ ZMYSEL ŽIVOTA. TEN ISTÝ AKO MÁTE VY.

 

ČO UROBIŤ AKO PRVÝ KROK?:

V dnešnej informačnej dobe, nájdete deti zo znevýhodneného prostredia skôr, ako Vám trvalo prečítať túto stránku. Ak chcete info z prvej ruky, kľudne kontaktujte náš klub. Toto je len začiatok. Začali sme my v klube, teraz spájame Prešov v tejto výzve, potom spojíme Slovensko. A keď nám tento plán vyjde, všetci na Slovensku sa spojíme a vyzveme k podobnému kroku okolité štáty, celú Európu, celý svet. Znie  to neuveriteľne? Neuveriteľné je, že na tomto projekte nenájdeš jedinú chybu, celý je tak jednoduchý, že musí vyjsť.